William Basham  ISarah Agness (Angel) Basham

William Basham Jr.Sarah Sally (Shrewsbury) Basham

Lucy Basham

f a m i l y
Siblings:
Obediah Basham
Jonathan Basham
Elizabeth Basham
Celia Basham
Nancy Basham
Uriah Basham
Cary Basham
Rhoady Basham
Barnett A. Basham
Peggy Basham
Mary "Polly" Basham

Children:
Nicey (Simmons) Basham
Lucy Basham
  • Born: 1779, Virginia


  • Generated by GreatFamily 2.2 update 2